denkbeeld

„Als in een verlaten bos een boom omvalt, en niemand hoort het, heeft de boom dan wel geluid gemaakt?” De Ierse filosoof George Berkeley (1685-1753) vond van niet. Deze foto is van Nick Dessing uit Utrecht.

Volgende week: Toen een journalist aan Mahatma Gandhi (1869 – 1948) vroeg wat hij van de westerse beschaving vond, antwoordde hij: „Dat lijkt me een heel goed idee”. Heb je een foto bij het citaat? Mail je foto met naam en woonplaats naar klik@nrc.nl onder vermelding van ‘denkbeeld Gandhi’