Boeven vangen doen we zo

Emile Roemers (SP) lijkt het een beetje spannend te vinden, die politiedemonstratie in Kunduz. Hij staat op de tweede rij, zijn tasje klemt hij stevig tegen zich aan. Stef Blok (VVD) lukt het bijna op te gaan in de missie, maar die felgestreepte sjaal verraadt hem. Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) lijkt vooral naar de mannen in uniform rechts vooraan te kijken. Kees van der Staaij (SGP), meteen links naast Ouwehand, is in ieder geval geïntrigeerd. Jolande Sap (GroenLinks) doet het heel modern, met een smartphone in de hand. Ook Job Cohen (PvdA) en Sybrand van Haersma Buma (CDA, waxjas) kijken aandachtig toe, maar Alexander Pechtold (D66, roze sjaal, uiterst links) heeft meer interesse in de politieman op links.

De fractievoorzitters uit de Tweede Kamer bezochten deze week Afghanistan om met eigen ogen de voortgang van de politietrainingsmissie in Kunduz te bekijken.

Bijna alle partijleiders waren vertegenwoordigd. Alleen Geert Wilders (PVV) moest om veiligheidsredenen afzien van deelname. Marianne Thieme (PvdD) en Arie Slob (CU) konden om persoonlijke redenen niet mee, maar vaardigden wel een fractiegenoot af. Wilders deed dat niet.

De politici wilden zich laten informeren over de missie en de omstandigheden waarin de Nederlanders hun taken uitvoeren. Tijdens de vierdaagse reis werden Mazar-e-Sharif, Kunduz en Kabul bezocht.

In Kunduz keken de fractieleiders mee met de verschillende trainingsfaciliteiten en voerden ze gesprekken met rekruten. Ook waren er gesprekken met de commandanten van het leger en de politie in Kunduz. En, de fractievoorzitters bezochten de politieschool.

„Er is oprecht veel respect voor het werk wat gedaan wordt voor de Nederlanders samen met de internationale en Afghaanse partners”, laat delegatieleider Willibrord van Beek (VVD) weten. „We hebben met eigen ogen kunnen zien wat de geïntegreerde politietrainingsmissie in de praktijk inhoudt en hoe deze vorm wordt gegeven.”