Sinistere slordigheden door professor Swinkels

Prof. Jan Swinkels schrijft met een student een artikel waarin veel aantoonbaar niet klopt (Opinie, 6 januari). Uit een onderzoek door EenVandaag blijkt volgens de hoogleraar dat bijna driekwart van de huisartsen psychisch last heeft van euthanasie. Deze uitspraak wordt in de verste verte niet onderbouwd door deze telefonische enquête. Wat Swinkels en zijn student hier opschrijven, is ongefundeerd.

„Als een huisarts al psychische schade ondervindt van het plegen van euthanasie, wat zal het letsel zijn bij de leden van de voorgestelde ambulante teams?” Een retorische vraag, maar het wordt nog erger: „Is het niet aannemelijk dat mensen die dit werk langere tijd volhouden een sinistere voldoening halen uit het doden van anderen?” Teams van lustmoordenaars dus.

Van Deursen en Swinkels stellen hulp bij zelfdoding als alternatief voor euthanasie voor. In het artikel wordt gesuggereerd dat huisartsen niet zouden weten dat deze optie – het drankje – een gelijkwaardig alternatief is, maar dat weten ze natuurlijk best. Het heeft vele redenen dat euthanasie vaker wordt toegepast dan hulp bij zelfdoding.

Eén daarvan is dat het verloop van het stervensproces na inname onzeker is. Het drankje kan worden uitgebraakt of niet helemaal opgedronken. De smaak is slecht. Het proces na inname is erg onvoorspelbaar.

De verantwoordelijkheid bij uitvoering ligt wel degelijk bij de arts. Het gaat om een handeling die zeer zorgvuldig dient te worden uitgevoerd. Als de patiënt voor het drankje kiest, zal de arts er hoe dan ook op voorbereid moeten zijn om bij falen over te gaan tot intraveneuze toediening van de dodelijke middelen – euthanasie dus.

Veel artsen zullen zich niet herkennen in het beschamende beeld dat wordt geschetst: onwetend over hulp bij zelfdoding als „alternatief”, overbelast en niet bestand tegen de druk van de omgeving. Gelukkig hoeven ze zich er niet veel van aan te trekken. Swinkels heeft er aantoonbaar een rommeltje van gemaakt.

Flip Sutorius

Huisarts en SCEN-arts, Haarlem

    • Flip Sutorius