Voedselhulp Rode Kruis naar Somalië opgeschort - ‘onverwacht’

Foto AFP / Roberto Schmidt

Het Internationale Rode Kruis heeft de voedselhulp aan het midden en zuiden van Somalië stilgelegd omdat lokale autoriteiten de distributie van noodhulp blokkeren, zo meldt het Rode Kruis in een persbericht.

Hierdoor zijn nu 1,1 miljoen mensen in het midden en zuiden van Somalië verstoken van voedsel. Het opschorten van noodhulp treft ook de verstrekking van zaden en meststoffen aan boeren, die van belang zijn voor de oogst. Het hoofd van de Rode Kruis-delegatie in Somalië, Patrick Vial, zegt in een verklaring op de website van het Rode Kruis:

“Er komt geen voedselhulp meer komt totdat de autoriteiten van de te bereiken gebieden ons garanderen dat de distributie ongehinderd kan plaatsvinden, zoals eerder afgesproken. We zijn actief op zoek naar de medewerking van de plaatselijke autoriteiten om de voorwaarden te herstellen waaronder we de opgeschorte activiteiten weer kunnen oppakken.”

Buitenlandredacteur Toon Beemsterboer van NRC Handelsblad legt uit waarom de opschorting onverwacht is:

“Onderhandelingen tussen hulporganisaties en milities zijn niet ongebruikelijk. De operatie van het Rode Kruis loopt al sinds oktober 2011. Deze opschorting komt onverwacht omdat ze een deal hadden gesloten met de terreurgroep Al-Shabaab waardoor ze hun werk konden blijven doen. Een tijd geleden wilde de terreurgroep Al-Shabaab, één van de milities die hulp tegenwerken in Somalië, ook al de belasting voor Artsen Zonder Grenzen verhogen van vijf naar vijftien procent. Er zijn berichten dat de terreurgroep in geldnood zit, en dat kan één van de redenen zijn dat ze zoiets doen.”

Sinds Al-Shabaab in november vorig jaar zestien andere hulporganisaties de toegang tot het land ontzegde loopt de noodhulp, om de gevolgen van hevige droogte en oorlog tegen te gaan, geregeld spaak. Het Rode Kruis is één van de weinige hulporganisaties die actief is in de regio, waar al langer problemen zijn vanwege de tegenwerking van lokale autoriteiten en milities.

    • Judith Laanen