Orientalis mogelijk toch weer jaar open

Het ziet ernaar uit dat Museumpark Orientalis bij Nijmegen in april toch opengaat. Een meerderheid van de fracties in de Provinciale Staten van Gelderland lijkt bereid geld uit te trekken zodat een ‘doorstart’ van het meer dan 100 jaar oude park mogelijk is. Dat bleek gisteren tijdens een vergadering van de statencommissie cultuur.

Met een financiële bijdrage van ongeveer 200.000 euro voor een doorstart en 323.000 euro voor sanering van de schulden moet het lukken om het park in elk geval dit jaar weer open te stellen, zegt Jan van Laarhoven, oud-directeur van Orientalis. De Heilig Land Stichting, eigenaar van het park, heeft hem gevraagd de mogelijkheden voor een heropening te onderzoeken.

„Het is krap, maar ik denk dat het kan”, zegt Van Laarhoven. Volgens zijn berekeningen is een bedrag van 700.000 euro nodig om het van oorsprong katholieke devotiepark een jaar te laten draaien. Een half miljoen euro moet komen uit entreegeld en via fondsen en sponsors.

Orientalis is sinds 1 januari gesloten. Die beslissing is genomen nadat duidelijk was geworden dat een grootschalig renovatieplan financieel niet haalbaar was. Provincie en Rijk bleken niet bereid elk 6 miljoen euro te besteden aan het park.

Sluiting komt op het moment dat restauratie van de 28 rijksmonumenten die de Heilig Land Stichting telt, bijna is afgerond. Die restauratie kostte ongeveer 10 miljoen euro. Orientalis wordt gezien als een bijzonderheid in de Nederlandse architectuurgeschiedenis.

Gedeputeerde Staten maken een nieuw voorstel voor hun bijdrage. Op 18 januari bespreken ze dat met de fracties. Een week later nemen Provinciale Staten een besluit.