Ook binnen CDU wordt aftreden Wulff geëist - ‘namen opvolgers circuleren’

De Duitse president Christian Wulff moest in december verantwoording afleggen over een lening van een half miljoen euro. Foto Reuters

De onrust over de positie van de Duitse president Christian Wulff groeit verder. Voor het eerste heeft een partijgenoot van Wulff openlijk geëist dat hij aftreedt, en namen van mogelijke opvolgers beginnen voorzichtig te circuleren.

De christen-democratische Karl-Georg Wellmann zei gisteravond op televisie dat zijn partijgenoot Wulff er beter aan zou doen op te stappen:

“Het ambt van president is beschadigd, alleen al door het wekenlange debat erover. Mijn advies is dat Wulff dit zichzelf, zijn familie en zijn functie niet langer aandoet.”

Wulff denkt niet aan aftreden, maar de druk neemt toe

Wulff staat onder grote politieke druk zijn ontslag in te dienen nu blijkt dat hij tot tweemaal toe publicaties heeft willen tegenhouden over een omstreden privélening. Wie de nieuwe president zou moeten worden bij een aftreden van Wulff. daar wordt nog niet openlijk over gediscussieerd. Zelf heeft de president te kennen gegeven absoluut niet aan aftreden te denken, en heeft na het kerstreces zijn werkzaamheden hervat, wachtend tot de affaire overwaait.

Toch liggen volgens NRC-correspondent Joost van der Vaart de scenario’s klaar in Berlijn, net als namen van opvolgers, zo schrijft hij vandaag:

“De nieuwjaarsoptredens van Wulff worden door menigeen als pijnlijk ervaren: een aangeslagen president die handen schudt terwijl dagelijks nieuwe onthullingen over hem verschijnen. De anti-corruptie organisatie Transparency International zegde af. Alle genodigden zijn zich ervan bewust dat Wulff een probleem met zijn geloofwaardigheid heeft, en toch gaat de show door. Hij is nu eenmaal president.”

De reden dat zowel het volk als politici vinden dat Wulff zijn “morele gezag” kwijt is, is volgens commentator Eckart Lohse in de Frankfurter Allgemeine deels de Duitse cultuur, waarin de waarheid belangrijk wordt gevonden:

“In een land dat accuratesse en precisie tot norm heeft verheven, valt onnauwkeurigheid op. Wat hij tijdens zijn publieke optredens zei was een ‘Wulffsche Gratwanderung am Rande der Wahrheit’.

    • Annemarie Coevert