Natuurlijk fluctueert die gemiddelde Citoscore niet

„De gemiddelde score op de eindtoets fluctueert tussen 2000 en 2011 in heel geringe mate”, schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in het rapport Waar voor ons belastinggeld? over de Citotoets in het basisonderwijs. Dat deze gemiddelde score over die periode niet fluctueert, is evenwel het rechtstreekse gevolg van het feit dat toetsresultaten worden weergegeven in ‘standaardscores’.

Hierover schrijft het Cito op zijn website, als uitleg aan ouders: „Cito gebruikt standaardscores om de resultaten op de toets van jaar tot jaar te kunnen vergelijken. Op deze manier kunnen we de betekenis van de scores over een aantal jaren heen gelijk houden, terwijl de toetsen in moeilijkheid van jaar tot jaar enigszins verschillen.” De gemiddelde Citoscores zijn dus onafhankelijk van de kwaliteit van het basisonderwijs en zullen niet worden beïnvloed door eventuele extra investeringen of bezuinigingen in deze sector.

R.D. Boschloo

Den Helder

    • R.D. Boschloo