Het nieuwe CDA: meer afstand van het kabinet

Zo moet de hypotheekrenteaftrek tóch worden aangepakt.

Regeringspartij CDA wil de koers verleggen. Zij moet meer afstand nemen van het eigen kabinet. Zo moet de „perverse” hypotheekrenteafrek worden aangepakt. De partij kan niet meedoen aan polarisatie, want „de multiculturele samenleving is geen mislukking”. Het CDA moet zich nog kritischer opstellen ten aanzien van gedoogpartner PVV.

Volgens bronnen in de partijtop is dat de kern van het rapport van het Strategisch Beraad, de commissie die de nieuwe CDA-partijlijn heeft uitgewerkt. De inhoud wordt volgende week vrijdag gepresenteerd.

Het partijbestuur van het CDA is dinsdag geïnformeerd over de nieuwe koers van de partij. De bestuursleden kregen het conceptrapport een half uur voor aanvang te lezen, en moesten het daarna weer inleveren. Bronnen binnen het Strategisch Beraad en het kabinet bevestigen dat het rapport is opgebouwd rond acht grote thema’s die Nederland de komende jaren gaan bepalen. Twee daarvan – de woningmarkt en de multiculturele samenleving – zijn in het bijzonder politiek gevoelig.

De gedoogpartners hebben afgesproken dat er niet getornd wordt aan de hypotheekrenteaftrek. Het Beraad vindt de huidige maatregel echter pervers omdat het de verkeerde prikkels geeft. De belastingmaatregel zorgt er volgens de commissie voor dat huiseigenaren zo veel mogelijk proberen te lenen, met alle risico’s van dien. Daarmee gaat de maatregel aan het doel voorbij om zoveel mogelijk Nederlanders in staat te stellen een woning te bezitten.

Het Strategisch Beraad neemt ook afstand van de eigen vicepremier Maxime Verhagen, die vorige week liet weten toch niet de nieuwe partijleider te willen worden. Verhagen vindt de multiculturele samenleving mislukt, maar volgens de commissie is „de aanwezigheid van allochtonen in onze samenleving juist geen probleem”, volgens een bron met kennis van het rapport. „En polarisatie zoals de PVV voorstaat is ongewenst.”

De interne partijdiscussie zet extra druk op de onderhandelingen binnen het kabinet over mogelijk nieuwe bezuinigingen. (NRC)