‘Grieks voorstel voor kwijtschelding schuld bijna klaar’

Griekenland hoopt volgende week een “financieel voorstel” rond te hebben, voor de kwijtschelding van ongeveer honderd miljard euro, waarmee de private sector akkoord kan gaan.

Dat meldt persbureau AFP op basis van een anonieme Griekse regeringsfunctionaris. Volgens hem zijn de onderhandelingen in een “vergevorderd” stadium en zouden de banken zich begin februari kunnen buigen over het voorstel.

Eind oktober spraken Europese regeringsleiders voor de tweede maal af Griekenland noodhulp te verlenen, voor een bedrag van 130 miljard euro. Dat was wel een akkoord op hoofdlijnen over een lening die nog moet ingaan, benadrukte onze correspondent Marloes de Koning begin deze maand in NRC Handelsblad. In mei 2010 werd al besloten tot het verstrekken van een lening van 110 miljard.

Maar voor Griekenland is het naast die lening erg belangrijk dat de hulp zich toespitst op het stimuleren van de in het slop geraakte economie. En dat kan volgens Athene alleen als de helft van de schulden - honderd miljard euro - worden kwijtgescholden, anders stapt Griekenland uit de eurozone. De Koning:

“Griekenland ziet zich genoodzaakt alsnog uit de euro te stappen als onderhandelingen over kwijtschelding van schulden mislukken. Met die waarschuwing zette de Griekse regering bij monde van een woordvoerder druk op de lopende besprekingen. Voor Griekenland is belangrijk dat bij het tweede pakket de nadruk niet alleen ligt op bezuinigen, maar ook op het stimuleren van de economie. De recessie is zwaarder dan vooraf – ook door het IMF – verwacht. Dat maakt het voortdurend moeilijk de afgesproken doelen te halen. De uitspraak van de regeringswoordvoerder kan worden gelezen als een dreigement aan de banken dat ze de vijftig procent korting moeten accepteren. Tegelijk is het een signaal aan de Europese Commissie waarmee de Griekse regering om meer tijd en begrip vraagt.”

De kwijtschelding van de helft van de schulden is omstreden binnen de EU, het is namelijk nog maar de vraag of de banken daarmee akkoord willen gaan. De Koning:

“Het ‘vrijwillige’ meebetalen door Europese banken, waartoe mede onder Nederlandse politieke druk is besloten, is binnen de EU omstreden. Als onvoldoende banken de 50 procent korting accepteren is deze mislukt. Het is dan nog maar de vraag of het IMF en de EU bereid zijn 130 miljard euro te lenen. De precieze invulling daarvan ligt ook nog niet vast. Het is de belangrijkste taak van de huidige coalitieregering om tot goede afspraken daarover te komen met het IMF en de EU. Eerder drong Brussel al aan op snelle afronding van de onderhandelingen met de banken.”

De angst bestaat echter dat de aanhoudende onzekerheid over Griekenland het vertrouwen in de bezuinigingsplannen van premier Papademos daalt. Critici denken dat mogelijk meer dan de beoogde vijftig procent van de schulden moet worden afgeschreven om Griekenland weer uit het slop te trekken.