Cultuurtip Zijlstra

Nou dat is me ook wat moois, wat ik daar lees wat Halbe Zijlstra zegt over zijn cultuurtip voor 2012 (CS 5 januari). Eerst zorgen dat allerlei gezelschappen en orkesten het hoofd niet meer boven water kunnen houden, dat allerlei cultuurliefhebbers zich financieel niet meer kunnen permitteren om naar voorstellingen te gaan en dan zeggen dat hij zich verheugt op allerlei voorstellingen! Ik vind dit toch wel een erg hoog ‘lekker puh’-gehalte hebben. Ik hoop wel dat die gezelschappen zo verstandig zijn hem de gewone, volle prijs voor zijn toegangskaartje te laten betalen!

Andrea Nelissen-de Pont

    • Andrea Nelissen-de Pont