Vijftig meldingen van corruptie in Noord-Holland

Ambtenaren van de provincie Noord-Holland hebben de afgelopen maanden op aanzienlijke schaal melding gemaakt van vermeende malversaties door provinciale bestuurders. Die meldingen liepen uiteen van vriendjespolitiek tot het aannemen van steekpenningen of onregelmatigheden bij grondtransacties of aanbestedingen.

De meldingen zijn gedaan bij de onafhankelijke commissie-‘operatie schoon schip’ die onderzoek doet naar de bestuurscultuur bij de provincie. In drie maanden tijd ontving die commissie, onder voorzitterschap van emeritushoogleraar Hans van den Heuvel, vijftig meldingen.

Aanleiding voor de instelling van die commissie was de affaire-Ton Hooijmaijers, de voormalig gedeputeerde die verdacht wordt van het maken van geheime afspraken bij bouwprojecten in de periode 2005-2009. Het strafrechtelijk onderzoek naar Hooijmaijers loopt nog steeds. Parallel daaraan besloot de provincie afgelopen zomer om de bestuurscultuur te laten onderzoeken door de commissie. Volgens Van den Heuvel betreffen de meldingen vooral ‘vermeende wantoestanden’. Onderzoek moet uitwijzen of de meldingen, allemaal afkomstig uit het ambtelijk apparaat van de provincie, ook daadwerkelijk integriteitsschendingen zijn. „Dat gaan we serieus bekijken. Het is niet zo dat het allemaal om corruptiezaken gaat. Wel dat het meldingen betreft over één of meerdere leden van het vorige college van gedeputeerde Staten.”

Het is volgens Van den Heuvel uiteindelijk aan het huidige college van Gedeputeerde Staten om, na rapportage door de commissie, aangifte bij het Openbaar Ministerie te doen als die meldingen serieus blijken te zijn.

De provincie Noord-Holland kent de meldingen of de aard ervan niet, aldus een woordvoerder. Het is niet duidelijk of het om nieuwe meldingen gaat. Eerder forensisch onderzoek zou wel hebben uitgewezen dat ambtenaren niet betrokken waren bij omstreden projecten, zoals die van Hooijmaijers.