Literair tijdschrift De Gids verder als bijlage De Groene

Opinieweekblad De Groene Amsterdammer gaat het 175 jaar oude literaire tijdschrift De Gids uitgeven. Dat bevestigen Teun Gautier, uitgever van De Groene Amsterdammer, en Dirk van Weelden, redacteur van De Gids. Het was onzeker of De Gids kon voortbestaan, omdat de rijkssubsidie in 2013 stopt.

De Gids, nu een uitgave van De Arbeiderspers, blijft een onafhankelijk tijdschrift en zal acht keer per jaar (de huidige frequentie), zonder extra kosten voor de abonnee, als aparte bijlage bij De Groene verschijnen. Daarnaast blijft De Gids los te koop en blijft apart abonneren op dit blad mogelijk. De vormgeving wordt anders en De Gids, nu nog een boekje, wordt op luxe krantenpapier gedrukt, op Berliner-formaat. Via printing on demand blijft het ook in boekvorm te koop.

De oplage komt tussen de 20.000 en 25.000 te liggen. „We financieren dit uit de lopende operatie en uit ons fonds Stichting 1877 met donaties”, zegt Gautier. „We hoeven voor de overname niets te betalen en omdat we winst maken en die niet hoeven af te dragen aan aandeelhouders, kunnen we hierin investeren.” Er wordt een betaalde redacteur aangetrokken voor De Gids, die nu vijf onbetaalde redacteuren heeft. Verder wil Gautier geen details geven, omdat de overeenkomst nog niet is getekend.

Van Weelden ziet als voordeel dat het aantal verkooppunten van De Gids wordt uitgebreid van „nu twintig boekhandels naar honderden winkels” en dat het blad voortaan wordt uitgegeven door een tijdschriftuitgever in plaats van een literaire. De verkochte oplage van De Gids schommelt nu tussen de 1.000 en de 1.500, daarvan is 700 abonnee. De Gids heeft het contact met De Groene Amsterdammer geïnitieerd. „Als we zoals nu afhankelijk blijven van de boekenindustrie en de distributie via boekhandels zijn we ten dode opgeschreven”, zegt Van Weelden. „Eind vorig jaar hebben we contact gezocht met De Groene en ze reageerden meteen enthousiast.” De Gids krijgt volgens de plannen van staatssecretaris Zijlstra (cultuur, VVD) net als alle andere literaire tijdschriften geen subsidie meer.

De Gids, opgericht in 1837, behoudt zijn naam. Ook het logo, de klassiek negentiende-eeuwse G, blijft. De bladformule wordt volgens Van Weelden niet drastisch aangepast, maar krijgt wel een duidelijker vorm. „Met in ieder geval een prikkelend essay van een paar duizend woorden, een paar gedichten, boekrecensies en een goed kort verhaal.”

Het eerste nummer moet in april verschijnen, met het thema ‘vroeger was alles anders’. Het nummer voor 8 maart gaat over ‘het onbehagen bij de man’; een verwijzing naar ‘Het onbehagen bij de vrouw’, dat feministe Joke Kool-Smit 45 jaar geleden schreef in De Gids.

De Groene Amsterdammer (1877) is het oudste opinieweekblad van Nederland. In het derde kwartaal 2010 was het het enige opinieblad dat groeide, met 12 procent naar een kleine 19.000 exemplaren.