Hongarije bereid wet aan te passen

Hongarije is bereid recente omstreden maatregelen aan te passen als de Europese Commissie dat nodig vindt.

Minister van Buitenlandse Zaken Janos Martonyi zegt dit in een brief aan de Europese Commissie en zijn collega-ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie.

De brief is een reactie op de storm van kritiek, in eigen land en in het buitenland, op de nieuwe grondwet en een aantal recente wetten die daaraan zijn gekoppeld. Tegenstanders zeggen dat premier Orbán en zijn partij Fidesz proberen een éénpartijdictatuur te vestigen.

Bij herhaling schrijft Martonyi dat Hongarije, dat met de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds in gesprek is over noodhulp van 15 tot 20 miljard euro, bereid is tot overleg. „We zijn niet immuun voor vergissingen, met inbegrip van inschattingsfouten. We staan open voor kritiek als deze fair en specifiek is.”

Martonyi onderstreept dat Boedapest de bevoegdheden van de Europese Commissie als hoeder van de Europese verdragen respecteert. „We zijn bereid om verandering van wetgeving te overwegen, als dat nodig is.” Hij wijst op de gesprekken met de Europese Commissie en de Europese Centrale bank „om iedereen gerust te stellen dat de onafhankelijkheid van de Hongaarse Nationale Bank niet aangetast zal worden.”

De Hongaarse minister vraagt daarnaast om begrip. De regering is is bezig „de twintig jaar oude overgang van communisme naar democratie en een markteconomie te voltooien”. Maar: „We kunnen niet aanvaarden, van wie dan ook, dat er vragen worden gesteld bij onze democratische gezindheid of onze plaats in de gemeenschap van democratieën.”