denkbeeld

„Als in een verlaten bos een boom omvalt, en niemand hoort het, heeft de boom dan wel geluid gemaakt?” De Ierse filosoof Berkeley (1685-1753) vond van niet. Bij deze foto schrijft Leo van Gent (Haarlem): ‘Had de val van deze soldaat enige betekenis gehad zonder gezien te worden door de fotograaf?’

Heb je een foto bij het citaat? Mail je foto met naam en woonplaats naar klik@nrc.nl onder vermelding van ‘denkbeeld Berkely’