Correcties en aanvullingen

Ridder Marco Kroon

In het artikel Pijn van een oorlogsheld (6 januari, pagina 14 en 15) staat dat kapitein Marco Kroon de enige ridder is van na de Tweede Wereldoorlog. Dit is niet juist. Ook na de oorlog zijn er nog ridders benoemd, tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Hierna gebeurde dit decennia niet meer, tot Marco Kroon in 2009.