Chemie-Pack over 5 tot 10 jaar schoon

Het schoonmaken van het terrein van het een jaar geleden afgebrande bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk zal „vijf tot tien jaar” duren. Dat heeft de Brabantse gedeputeerde Johan van den Hout gezegd. De provincie Brabant heeft gisteren de verantwoordelijkheid voor de bodemsanering overgenomen van de gemeente Moerdijk.

Tijdrovend is vooral het zuiveren van grondwater dat met een „giftige cocktail” van chemische stoffen is vervuild, aldus Van den Hout. De vervuiling is volgens hem zo ernstig dat het water ter plaatse moet worden gezuiverd om schoon in het Hollands Diep te worden geloosd.

De kosten voor de schoonmaak bedragen 38 miljoen euro. De helft betaalt het Rijk, de andere helft de provincie. In totaal bedragen de kosten van de brand 71 miljoen euro.

Voor de zuivering van het grondwater ter plaatse wordt een speciale installatie gebouwd. De bouw van een „prototype” start volgende week. Over een maand kan worden begonnen met de zuivering van regenwater en grondwater. Het regenwater is afgelopen jaar door de gemeente Moerdijk opgevangen in tanks en bassins. Na anderhalf jaar zal de installatie zijn uitgebouwd en getest om grotere hoeveelheden water te kunnen zuiveren. Doel is het terrein weer geschikt te maken voor industrie.

Afvalverwerker ATM Moerdijk, gelegen naast Chemie-Pack, is „sceptisch” over de gekozen aanpak. „Het bevreemdt ons dat er een proefopstelling komt, terwijl wij hier een installatie voor zuivering van industrieel water klaar hebben staan”, aldus een woordvoerder. ATM zegt ook „veel goedkoper” te kunnen werken.

Het failliete Chemie-Pack heeft in kort geding meer tijd gevraagd om te reageren op het conceptrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand. Dat rapport zou fouten bevatten.

    • Arjen Schreuder