Orbán houdt zich niet aan Europese regels

Zsolt Szabo kan van mening zijn dat het goed is dat de regering-Orbán – terwijl het land op het randje van een faillissement balanceert – er de prioriteit aan geeft om het woord ‘Republiek’ uit de naam van het land te verwijderen of de Hongaarse nationaliteit te verstrekken aan sinds 1920 buiten de landsgrenzen wonende Hongaren (Opiniepagina, 6 januari).

Maar het gaat om wat Szabo tussen neus en lippen door meldt: Orbán moet zich wel aan Europese regels houden. En dat gebeurt nu niet.

Het instellen van een regeringsgezinde media-autoriteit, het afpakken van een FM-frequentie van een kritisch radiostation, het benoemen van (bevriende) rechters en de centrale bank ondergeschikt maken aan de regering is ongehoord.

Natuurlijk kun je Orbán niet verwijten dat hij in het parlement een tweederde meerderheid heeft. Je kunt hem wel verwijten dat hij zich een alleenheerser waant, die geen rekening behoeft te houden met algemene democratische (rechts-)beginselen. De Hongaren zelf hebben dat inmiddels wel door. Szabo blijkbaar niet.

Toine Havelaar

Utrecht

    • Toine Havelaar