het minimum van de sudoku

In de meeste sudoku’s zijn circa 25 van de 81 vakjes ingevuld. Maar hoeveel moeten er minimaal zijn ingevuld, om de puzzel oplosbaar te laten zijn? Een onderzoeksgroep onder leiding van Gary McGuire van het University College in Dublin sloeg aan het rekenen.

Hun conclusie komt overeen met wat uit de praktijk al was gebleken: met 16 ingevulde vakjes valt geen oplosbare sudoku te maken. Het minimum is 17. Lees het verslag via nrcnext.nl/links