Een nieuw sociaal medium

U bent een mens. U denkt, u doet. U heeft ambities, koestert idealen, voelt driften.U leest NRC Handelsblad. Vrijwel alle verhalen in deze krant zijn ‘mensenverhalen’. Machtige mensen worstelen met de toekomst van de euro. Ze voeren verkiezingsstrijd. Mensen leveren verrassend werk, als kunstenaar, als onderzoeker. Ze strijden voor een kampioenschap, of voeren een vuile oorlog tegen elkaar. (Het zou een idee zijn: voor één dag een mensloze krant proberen te maken.)

Mensen, met al hun talenten en gebreken, staan dagelijks in het volle spotlicht van media. Eén kant van het mens-zijn blijft intussen opvallend onderbelicht. Wat drijft mensen tot koortsachtig gedrag? Wat inspireert hen tot verstilling? Hoe valt te verklaren dat de samenleving enerzijds ‘individualiseert’, terwijl anderzijds een versterkt kuddegedrag om zich heen grijpt (zie: koopvee, voetbalhordes, sektegekte)?

Met deze bijlage voegt NRC Handelsblad een dimensie toe aan haar verslaggeving. Menselijk gedrag staat hierin centraal. De lerende mens, de werkende mens, de zorgende mens, de zoekende mens: egocentrisch of altruïstisch, creatief en consumptief. Ecce homo.

Niet alleen als passieve lezer wil de redactie u aan deze bijlage binden. Als mens bent u per definitie een (ervarings)deskundige voor een katern dat over ‘Mens&’ gaat. Bijdragen van lezers zijn daarom welkom. Zie de rubrieken Lezers van de Week, De Wending, Groepsfoto en Wat is Wijsheid, waarvoor u bijdragen kunt insturen.

De redactie zal sociale media inzetten om langs verschillende wegen ideeën uit te wisselen. Waarmee deze ‘papieren krant’ meteen een brug slaat naar digitale media om nieuwe vormen van journalistiek te onderzoeken.