Waterschappen zijn mede schuldig aan problemen

Zondag was ik bij de dijk langs het Eemskanaal. Een veeboer vertelde dat boeren hun sloten al sinds de ruilverkaveling dempen om hun percelen te vergroten, met fiat van de waterschappen. Dit geeft steeds minder berging voor hemelwater. Ook draineren boeren weilanden met geperforeerde plastic buizen, zodat er meer en sneller regenwater door de sloten moet. Omdat waterschappen dit toelaten, zijn ze medeschuldig aan de wateroverlast. Daarom hoor je ze er niet over.

Pek van Andel

Feerwerd

    • Pek van Andel