Onderzoek naar directeur Jeugdzorg na oproep burgemeester

Na aandringen van burgemeester Rik Buddenberg is de Raad van Toezicht van Bureau Jeugdzorg dan toch overgegaan op een onderzoek naar een van zijn directeuren. Het gaat om Maud Groenberg, hoofd van de vestiging Haaglanden/Zuid-Holland.

Personeelsleden klagen over haar beleid en de manier waarop Groenberg optreedt, aldus de NOS. De directeur zou nauwelijks tegenspraak dulden en wie kritisch is, loopt volgens de omroep het risico op ontslag. De verhoudingen zouden al dermate verstoord zijn dat de ondernemingsraad van Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland alleen nog via juristen praat met Groenberg.

De Raad van Toezicht zag eerst geen reden tot onderzoek:

“Er was gedoe, maar het leek erop dat het om gedoe gaat waar iedere organisatie recht op heeft.” - Matt Kemp van de Raad van Toezicht tegenover de NOS.

De doorlichting richt zich op het functioneren van de directeur. De klachten van het personeel hebben vooral betrekking op de onder haar ontstane bedrijfscultuur en het optreden, beleid van Groenberg.

De NOS baseert zich op verklaringen van werknemers die anoniem willen blijven. Groenberg zou ‘niet of nauwelijks’ tegenspraak dulden. Verder is er irritatie over bezuinigingen op personeelskosten terwijl de directeur zich wel zou omringen met ‘onder meer dure externe adviseurs’.

    • Jules Seegers