Wekelijks op dinsdag: de bijlage Mens&

Het katern Mens& gaat over de ‘binnenwereld’ van de lezer, met verhalen en rubrieken uit en over het dagelijks leven. Over mensen en hun relaties, thuis en bij hun werk, over de zorgende en ‘zoekende’ individu, over de lerende en ‘luierende’ mens. Kortom: verslaggeving uit de praktijk van alledag, met zo mogelijk ook theoretische achtergronden uit de psychologie, sociologie, pedagogiek, filosofie, theologie en andere geesteswetenschappen.

Reacties. Hier volgen reacties van lezers op artikelen die zijn verschenen in het katern Mens&. Reacties op een artikel over een zoektocht naar een goed verpleeghuis (verschenen op 8 mei) staan in dit document.

Indeling. Het katern Mens& telt zeven pagina’s. Met wekelijks: een reportage, een interview en een beschouwend stuk. De reportages beschrijven maatschappelijke trends. Bij de interviews staan drijfveren centraal: motivatie, inspiratie, aspiratie. De beschouwende stukken zoeken naar diepere en hogere verklaringen voor menselijk gedrag: het historisch perspectief, toekomstverwachtinge, levensbeschouwing, zingeving, religie.

Lezersrubrieken. In Mens& staan drie rubrieken waarvoor bijdragen van lezers welkom zijn. Deze kunnen worden gestuurd via mensen@nrc.nl (zie ook: de spelregels, hieronder).

  1. De wending. ‘Ik was …, ik ben …’ – over mensen die het roer in het leven omgooien, door een ander beroep te kiezen, een ander geloof, een andere woonplaats en ‘life style’. Stuur uw foto en schrijf kort over de recente, radicale verandering in uw leven via mensen@nrc.nl . Een redacteur kan u vervolgens bellen om een toelichting te vragen.
  2. De groepsfoto. Vrijwel ieder mens leeft in groepen: als onderdeel van gezin, familie, buurt, baan, sportclub, studieclub, hobbyclub, enz., enz. Wekelijks in de bijlage Mens& een groepsfoto waarbij een bijzonder verhaal hoort. Inzenden via mensen@nrc.nl.
  3. Mens & straatbeeld, over mensen die hun sporen anders in het straatbeeld achterlaten dan door hun eigen aanwezigheid, danwel opvallende situaties waarnemen; het liefst als reflectie op ’mensen en de mensheid’. Dit kan zijn: een opmerkelijke kunstuiting, een tekst, een afbeelding, enz. 

 

Sociale media. De redactie van Mens& wil lezers betrekken bij de totstandkoming van de bijlage (zie: de spelregels). Interactie verloopt via:

Spelregels.

  1. Lezers die bijdragen insturen voor de rubrieken in de bijlage Mens& krijgen persoonlijk en vóór publicatie bericht wanneer hun inzending in de krant verschijnt. Het is praktisch onmogelijk iedereen persoonlijk een bericht, met motivatie, te sturen wanneer een inzending niet wordt uitgekozen. Als regel is er ook maar één verklaring te geven: de redactie moet nu eenmaal keuzes maken uit een groter aanbod dan de bijlage aan ruimte te bieden heeft.
  2. NRC biedt geen honorarium bij publicatie van ingestuurde teksten en beelden voor de hierboven genoemde rubrieken. Afspraken over andere bijdragen (voor artikelen, foto’s, illustraties) worden afzonderlijk met direct betrokkenen gemaakt. De algemene publicatievoorwaarden van NRC Media zijn hierbij van kracht, wat inhoudt dat teksten en beelden ook kunnen worden gebruikt in andere NRC-uitgaven (waaronder nrc.next, nrc.nl, NRC De Week). NRC zal de teksten en beelden niet aan ‘derden’ ter beschikking stellen.
  3. Bij de interactie met lezers hanteert de redactie de algemeen geldende normen van wellevendheid in het sociale verkeer. Ruw taalgebruik en niet onderbouwde, scherpe toonhoogte blijven als regel onbeantwoord.

 

Mens & mensbeeld. Tilburgse studenten filosofie hebben essays geschreven over (hun) mensenbeeld(en): zie dit document.  Ze zijn bedoeld als ‘synthese’, nadat NRC-lezers eerder bijdragen hebben geleverd bij wijze van ‘these’ en ‘antithese’. In dit document staan alle bijdragen (‘these’) die in januari zijn binnengekomen n.a.v. de oproep ‘Wat is een mens?/ Wat is uw mensbeeld’ .  In dit document uit februari staan twintig reacties (‘antithese’). (De bijdragen in  deze documenten zijn zonder tekstredactie overgenomen zoals ze door de auteurs zijn ingestuurd.) 

 

Brief aan de lezer [verschenen in Mens&, dinsdag 20 maart 2012]
“Vandaag verscheen aflevering 11 van het nog prille dinsdagkatern Mens&. Tijd voor eerste lessen. Op de voorpagina van nummer 1 (dinsdag 9 januari) viel te lezen: ‘Menselijk gedrag staat in dit katern centraal. De lerende mens, de werkende mens, de zorgende mens, de zoekende mens: egocentrisch of altruïstisch, creatief en consumptief.’ En: ‘Niet alleen als passieve lezer wil de redactie u aan deze bijlage binden. (..) Bijdragen van lezers zijn welkom.’

Een lezer die ik vorige week tegenkwam, zei: „Je bent nog erg zoekend, hè? Je hebt al een rubriekje veranderd.” Het klonk bezorgd. Zoeken is tobben? Vind ik niet.

In ieder geval schrapten we na een week of zes de voorpaginarubriek ‘Lezer van de week’. Waarom? We kregen nauwelijks inzendingen. Het was kennelijk een onhelder of gewoon een verkeerd idee. En vandaag komt een eind aan de rubriek ‘Wat is wijsheid’, die tien keer op deze pagina heeft gestaan. Ter afsluiting brengen we de aardigste uit de voorraad die we hebben opgebouwd. Overwegend kregen we volkswijsheden uit grootmoeders tijd toegestuurd, vaak in dialect verwoord. Leuk voor de familiekring. Eerlijk gezegd hadden we gehoopt op meer eigen en minder nostalgische spitsvondigheid van onze lezers zelf.

Valt het daarmee een beetje tegen met de participatie van de lezers? Zeker niet. Voor zowel de rubriek ‘De wending’ als ‘Groepsfoto’ melden zich interessante kandidaten en ontvangen we mooie inzendingen. (Bij de groepsfoto had ik de nostalgie zelf ontketend door een eigen familiefoto van honderd jaar oud af te drukken. Die ontlokte tientallen foto’s uit de oude doos. Maar écht: we willen niet alleen mensen ‘van voor de oorlog’ zien.)

Voor de eerste ‘openbare redactievergadering’, die we op 19 januari in Amsterdam hielden, kregen we 120 aanmeldingen van lezers, terwijl in de zaal tachtig plaatsen beschikbaar waren. Meer dan ‘uitverkocht’ was het, en belangrijker: de bijeenkomst leverde een reeks mooie ideeën op. Drie ideeën van lezers hebben al tot een stuk in dit katern geleid. Ook vroegen we de lezers, in vervolg op de vergadering, te schrijven over hun mensbeeld, wat ruim honderd bijdragen opleverde. Binnenkort ronden we dit thema af: met essays van Tilburgse studenten filosofie die zich hebben gestort op een ‘synthese’ van de binnengekomen reacties.

Het zijn enkele voorbeelden van de inspiratie die we op de openbare redactievergadering hebben opgedaan. Een deel van de ideeën staat nog op onze lijst voor de komende maanden. Samengevat: over de meedenkende en meeschrijvende lezers van Mens& zijn we zeer tevreden.

Zijn we kritisch, dan vooral over onszelf. Niet altijd hebben we tijdig geantwoord op alle e-mails die we binnenkregen. Excuus! De sociale media hebben we nog onvoldoende creatief ingezet. Op 1 april begint een student ‘journalistiek en nieuwe media’ die zich als stagiair vooral hierop gaat storten. Het onderwerp ‘vergrijzende samenleving’, dat we als regelmatig terugkerend thema aankondigden, moet nog uit de verf komen.
Zo valt er een hoop te doen. Maar goed, we zijn nog geen drie maanden bezig. Blijf ons lezen, blijf meedenken, meedoen: via e-mail (mensen@nrc.nl) en graag ook via Twitter en Facebook (…/NRCMensen), want echt iedere binnengekomen e-mail persoonlijk en uitgebreid beantwoorden – het zijn er te veel, gelukkig, om dat fysiek aan te kunnen.
Gijsbert van Es, eindredacteur Mens&”

    • Gijsbert van Es