Liga negeert kritiek op missie Syrië

De Arabische Liga heeft gisteren besloten haar omstreden waarnemersmissie in Syrië voort te zetten. Een comité van ministers, dat zich hiermee namens de Liga bezighoudt, besloot hiertoe na overleg in de Egyptische hoofdstad Kairo. De waarnemers worden geacht toezicht te houden op de naleving van een vredesplan van de Liga, dat voorziet in een einde aan het gebruik van geweld. Sinds hun komst, twee weken geleden, zijn er echter in totaal – voor zover bekend – honderden doden gevallen.

De ministers riepen de regering van president Bashar al-Assad opnieuw op de gewelddadige repressie van protesten tegen zijn bewind te staken. Een suggestie van de zijde van Qatar om de missie aan te vullen met waarnemers van de Verenigde Naties legden zij echter naast zich neer. Wel zullen nieuwe waarnemersgroepen van de Liga door de VN worden getraind voor ze naar Syrië vertrekken. Het ministeriële comité erkende dat de waarnemers onafhankelijker van het Syrische bewind moeten opereren.

Van veel kanten is er kritiek op de waarnemersmissie van de Arabische Liga, die sinds een paar weken in het land verblijft. Die helpt volgens critici het geweld van de kant van het regime eerder te legitimeren dan te verminderen. De Syrische Moslim Broederschap beschuldigde de Liga er vanmorgen van Assads regering een welkome dekmantel te verschaffen voor haar misdaden. Ook uit het buitenland, onder meer uit Frankrijk, is twijfel geuit aan de effectiviteit van de waarnemersmissie. Eerder had ook een intern adviesorgaan van de Liga aanbevolen op te houden met de missie.

De laatste paar weken is het geweld in Syrië onverminderd doorgegaan. De afgelopen drie dagen zijn er volgens oppositiekringen meer dan honderd doden gevallen, onder meer door een zelfmoordaanslag vrijdag in Damascus. In de zuidelijke provincie Dera’a zouden dit weekeinde elf militairen zijn gedood, terwijl in de stad Homs zeven burgers om het leven kwamen. Het is moeilijk zulke cijfers te verifiëren. Onafhankelijke waarnemers krijgen maar beperkt toegang tot het land. De VN schatten dat er de laatste tien maanden ruim vijfduizend mensen om het leven zijn gekomen. (AFP, AP, BBC)