Leraren leggen drie dagen werk neer

Leraren aangesloten bij de vakbond Leraren in Actie (LIA, 400 leden) zijn vandaag begonnen aan een driedaagse staking. Rond het middaguur hadden zich ongeveer zeshonderd leraren verzameld op Het Plein in Den Haag om te demonstreren tegen de nieuwe wet over onderwijstijd die onlangs door de Tweede Kamer is aangenomen.

Als gevolg van deze wet moeten leraren in het voortgezet onderwijs onder meer een week zomervakantie inleveren. De Algemene Onderwijsbond (AOb) staakt hiertegen op 26 januari; CNV Onderwijs doet voorlopig niet mee met de acties.

Minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) heeft gezegd dat de vakantiedagen die ze afneemt, moeten worden gebruikt voor zaken als rapportvergaderingen en cursusdagen voor leraren. Nu gaat dat soort activiteiten te vaak ten koste van lesuren. Door een paar vrije dagen in te leveren, kan er meer les worden gegeven en vermindert de werkdruk voor leraren, aldus de minister.

Dat laatste is „volstrekte onzin”, zegt Peter Althuizen, docent klassieke talen aan het Haagse Aloysius College en voorzitter van LIA. Leraren raken nog meer vrije dagen kwijt: landelijke feestdagen die in een schoolvakantie vallen, worden niet meer gecompenseerd. „En al die uren gaan we echt niet vullen met activiteiten die buiten het rooster vallen. We moeten straks een week meer les geven dan we nu doen.”

In het aanvankelijke wetsvoorstel van Van Bijsterveldt was sprake van 1.000 lesuren per jaar, maar daar is op aandringen van de PVV voor de eerste twee klassen 1.040 uur van gemaakt. „En zonder dat er extra geld tegenover staat om die extra lesuren te kunnen geven”, zegt Althuizen. „Dit kabinet creëert nieuwe problemen, terwijl ze aan de oplossing van bestaande knelpunten niets doet. Er moeten meer leraren komen,want we zitten met een steeds nijpender lerarentekort. En te veel mensen die nu voor de klas staan, zijn niet bevoegd. Daar moet wat aan gebeuren. Maar dat kost geld, en dat wil de minister niet uitgeven. Ik heb soms het idee dat zij de school ziet als een soort veredelde oppascentrale.”

De hoop van de leraren is gevestigd op de Eerste Kamer, die de wet binnenkort zal behandelen. Althuizen „We hopen dat de senatoren inzien dat deze weet slecht in elkaar zit en slecht is voor het onderwijs.”

Volgens Althuizen is het „borrelpraat” dat leraren in het voortgezet onderwijs veel vakantie hebben. „Weet u hoe mijn kerstvakantie eruit zag?Dat was eigenlijk best triest. Ik heb voornamelijk nakijkwerk gedaan, nieuwe toesten verzonnen en mijn lessen voor de komende weken voorbereid.”