denkbeeld

„Als in een verlaten bos een boom omvalt, en niemand hoort het, heeft de boom dan wel geluid gemaakt?” De Ierse filosoof George Berkeley (1685-1753) vond van niet. Deze foto is van Frederique Spoel uit Hilversum.

Heb je foto bij het citaat? Mail je je foto met je naam en woonplaats naar klik@nrc.nl onder vermelding van ‘denkbeeld Berkely’