Cameron: staak handjeklap rond beloning

Aandeelhouders moeten meer macht krijgen om de beloning van topbestuurders vast te stellen. Daarmee kan worden voorkomen dat als een bedrijf geen winst maakt, er toch buitensporige bonussen worden uitgekeerd.

Dat zei de Britse premier David Cameron gisteren in interviews met de Sunday Telegraph en de BBC. Cameron bepleitte beëindiging van het „ouwe jongens krentenbrood-kapitalisme”. Hij hekelde het handjeklap tussen directieleden en commissarissen die elkaars salarissen en bonussen goedkeuren.

Volgens Cameron heeft marktwerking gefaald als het gaat om een betere verhouding tussen de beloningen voor de bestuurders en de prestaties van hun bedrijven. Sommige managers zijn inderdaad miljoenen waard, omdat ze banen creëren en de groei van de economie bevorderen. Maar, zo zei Cameron, „ik denk dat het verkeerd is dat het salaris stijgt en stijgt als dat niet overeenkomstig is met het succes van het bedrijf”.

Behalve Cameron van de Conservatieve partij, tekenden ook zegslieden van de Liberaal-Democraten en van Labour de afgelopen dagen protest aan tegen excessieve beloningen in het bedrijfsleven.

Camerons opmerkingen komen op het moment dat de hoogte van de bonus voor John Hourican van Royal Bank of Scotland bekend werd. Die zal uitkomen op 4,4 miljoen pond (5,2 miljoen euro). Ondertussen stoot de bank grote delen van zijn investeringstak af, wat vermoedelijk zal leiden tot 10.000 ontslagen.

Gisteren werd ook bekend dat de gemiddelde beloning van topbestuurders in het Verenigd Koninkrijk vorig jaar met een derde steeg tot 5,1 miljoen pond. De bedrijfswinsten bleven daarbij achter, aandelen daalden in waarde en de lonen van werknemers stegen niet.

Cameron sprak zijn begrip uit voor de volkswoede jegens topbestuurders die zichzelf verrijken terwijl het de ondernemingen die zij leiden slecht gaat. Een aantal Britse financiële instellingen werd tijdens de kredietcrisis van 2008 met steun uit de Britse schatkist gered.

„Hoge beloningen voor falende bestuurders doen het bloed van de burger koken”, zei hij. De Britse regering bezuinigt fiks, en wil laten zien dat de lasten daarvan gelijk kunnen worden verdeeld over rijkere en armere landgenoten.

Binnenkort komt minister Vince Cable van Handel met een rapport over topsalarissen. Hij zou willen verbieden dat topbestuurders van het ene bedrijf ook voorzitter van de beloningscommissie van een ander bedrijf kunnen zijn. Ook zouden bedrijven meer commissarissen van buiten moeten benoemen.

Cameron kondigde wetsvoorstellen aan waarin de zeggenschap over de hoogte van salarissen en bonussen bij aandeelhouders komt te liggen. Nu hebben zij alleen een adviserende stem. Verwacht wordt dat de regering deze wetsvoorstellen nog dit voorjaar aan het parlement voorlegt.