Arts lijdt door euthanasie

In de discussie over euthanasie is ook eens aandacht voor de arts (Opinie, 6 januari). De belasting van het plegen van euthanasie herken ik.

Terecht wordt erop gewezen dat patiënten zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes. Euthanasie mag nooit een routineklus worden, maar wat moet een arts doen als meer dan één patiënt in korte tijd dit verzoek voorlegt? Doorverwijzen naar een andere arts? Bij patiënten aandringen te kiezen voor zelfdoding? Verwijzen naar een euthanasiekliniek?

Als huisarts die met regelmaat een verzoek tot euthanasie krijgt, juich ik het toe als er juridische kaders komen waarbinnen levenseindeklinieken kunnen opereren en waarnaar ik, zonodig, als huisarts kan verwijzen.

Mark Brueren

Huisarts, Helmond

    • Mark Brueren