Waterpeil Friesland nog steeds te hoog

Het waterpeil in Friesland is vandaag nog steeds te hoog. Het moet nog vijftien centimeter zakken om uit te komen op het streefpeil van 52 centimeter onder NAP, zegt een woordvoerder van het Wetterskip Fryslân tegen persbureau Novum.

Het risico op wateroverlast in de provincie is overigens al sinds gisteren voorbij. Het mogelijk bezwijken van kades door verweking en mogelijke overstromingen zijn niet meer aan de orde.

De hoge stand komt mede doordat geen water kan worden gespuid in het Lauwersmeer en de Waddenzee bij Dokkumer Nieuwe Zijlen. Die sluis is normaal goed voor zeventig procent van de afvoer. “Maar het Lauwersmeer is vol, er kan niet meer bij.” Tussen 14.00 uur en 15.00 uur moet het weer eb worden en kan weer worden gespuid. Vanaf maandag 04.00 uur moet het spuien nog gemakkelijker gaan.

Het Hooglandgemaal in Stavoren en het Woudagemaal in Lemmer werken inmiddels op volle toeren. Het waterpeil zakt met ongeveer twee centimeter per etmaal.

De woordvoerder:

“Het is moeilijk te zeggen hoe dit verder loopt. Vanmiddag komt het actieteam bijeen en dan moet meer duidelijk worden”

Het waterschap verwacht dat het vaarverbod dat in de Friese wateren geldt maandag om 06.00 uur kan worden opgeheven.

Vanwege de hoge waterstand, de stormachtige wind en het gevaar van verweking van de kades werd donderdag een evacuatieadvies voor de gebieden Yn ‘e Lijte en De Burd afgegeven. Niet lang daarna brak een dijk door. De situatie was volgens de gemeente niet levensbedreigend, aanwezigen dreigden er alleen natte voeten te krijgen.

De kades die gisteren zijn versterkt, houden het volgens de woordvoerder vandaag goed.

    • Marije Willems