Wientjes: 'Klaas Knot zaait onnodig paniek'

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank zaait onnodig paniek met zijn waarschuwing dat pensioenfondsen in 2013 moeten korten op pensioenuitkeringen. Dat zegt voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW.

De voorman van De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de pensioenfondsen, stelde donderdagavond in tv-programma Nieuwsuur dat circa 4 miljoen Nederlanders per 1 april 2013 rekening moeten houden met een verlaging van hun pensioen. Volgens Knot moeten 125 van de ongeveer 450 pensioenfondsen hun pensioenen waarschijnlijk verlagen. Gemiddeld met 2,5 procent, met uitschieters tot 7 procent.

Volgens Wientjes houdt de DNB-president geen rekening met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel, dat aan de basis ligt van het pensioenakkoord tussen vakbonden, werkgevers en kabinet. Een onderdeel hiervan is onder meer de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. Als dat akkoord wordt uitgevoerd, zegt Wientjes, hoeft er helemaal geen sprake te zijn van het verlagen van pensioenen.

Wientjes betreurt het dat DNB „juist in deze tijden van consumentenonzekerheid” stemming maakt. „De Nederlandse Bank had ook best tegen de pensioenfondsen kunnen zeggen: ‘Zorg dat je snel het nieuwe stelsel invoert, dan heb je 1 april 2013 gewoon een normale situatie en hoef je de pensioenen niet te verlagen’.”