Werkloosheid in VS op laagste punt in drie jaar

De Amerikaanse werkloosheid is gekrompen tot het laagste niveau in bijna drie jaar, zo blijkt uit cijfers van de Amerikaanse overheid. Volgens het ministerie voor Werkgelegenheid is het werkloosheidscijfer in de laatste maand van 2010 teruggevallen tot 8,5 procent, het laagste peil sinds februari 2009. De werkloosheid is nu vier achtereenvolgende maanden gedaald.

Het aantal nieuwe banen groeit sterk. In de maand december zijn er 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen bij gekomen. De recordbanengroei markeert het einde van een periode van zes maanden, waarin er iedere maand gemiddeld 100.000 arbeidsplaatsen bij kwamen, zo blijkt uit het werkgelegenheidsrapport.

„Het rapport van vandaag is zonder twijfel positief”, zo zei analist Dan Greenhaus van beleggingsbedrijf BTIG in een reactie. „En het lijdt geen twijfel dat de banengroei de laatste tijd is versneld.”

De teruglopende werkloosheid is goed nieuws voor president Obama, die dit jaar verkiezingen ingaat met het hoogste werkloosheidspercentage waarmee een zittende president sinds de Tweede Wereldoorlog te maken heeft gehad. Bij zijn verkiezing in 2008 was het Amerikaanse werkloosheidscijfer 7,8 procent.

Onderzoek wijst echter uit dat niet zozeer het werkloosheidscijfer zelf, als wel de daling of stijging van het aantal werklozen in de laatste twee jaar voor de verkiezingen van doorslaggevende invloed kan zijn.

Over het hele afgelopen jaar kwamen er in totaal 1,6 miljoen nieuwe banen bij. Dat is aanzienlijk meer dan in 2010, toen er 940.000 arbeidsplaatsen bij kwamen. Het gemiddelde werkloosheidscijfers over het afgelopen jaar kwam uit op 8,9 procent: een forse daling ten opzicht van 2010, toen het nog op 9,6 procent lag.

Hildo Solis, de Amerikaanse minister voor Arbeid, reageerde gisteren opgetogen op de cijfers: „Maand na maand, sector na sector en staat na staat is de Amerikaanse arbeidsmarkt sterker geworden.”

Het rapport voor de maand december laat zien dat de arbeidsmarkt in de VS over de hele breedte verbeterde. Het gemiddelde uurloon en de gemiddelde werkweek stegen – beide tekenen van een aantrekkende economie. Voor komend jaar wordt ruim 3 procent groei verwacht.