Mierzoete monologue

scene uit de film Brief Encounter (1945) FOTO: Filmmuseum Celia Johnson Trevor Howard

Brief Encounter (David Lean, 1945)Eén, 14.05 – 15.30 uur

Brief Encounter is misschien wel de meest bitterzoete film ooit gemaakt. De film van David Lean gaat over twee keurig getrouwde mensen die tegen wil en dank verliefd worden. Huisvrouw Laura (Celia Johnson) en huisarts Dr. Alec Harvey (Trevor Howard) ontmoeten elkaar bij toeval op het station. Zij heeft net een vuiltje in haar oog gekregen, hij haalt het er voorzichtig uit met zijn zakdoek. Daarna ontmoeten ze elkaar elke donderdag. Ze lunchen samen, bezoeken de matineevoorstelling in de bioscoop en keren dan weer huiswaarts.

Een van de films die ze zien heet Flames of Passion, een mooi commentaar op hun opborrelende gevoelens. Het over the top melodramatische fragment dat zij (en wij) uit die film zien, contrasteert subtiel met de beschaafde manier waarop ze tegen hun opbloeiende verhouding aankijken: beschaamd en vol schuldgevoel. Maar hun gevoelens zijn niet meer te stuiten, al speelt het overspel zich vooral in hun hoofden af. De film is een terugblik op hun affaire, met Laura’s monologue intérieur als leidraad. Haar voice-over is als het ware een biecht aan haar man.

Brief Encounter werd geschreven door toneelschrijver Noel Coward, die zijn eenakter Still Life bewerkte. Lean maakt er echte cinema van. Het station als plek van ontmoetingen en afscheid werd bijzonder fraai gefotografeerd door cameraman Robert Krasker, die in 1949 ook The Third Man zou draaien. De perrons worden sfeervol belicht en de tunnels naar de perrons zitten vol dreigende slagschaduwen: hier gebeuren dingen die het daglicht niet verdragen.

André Waardenburg

    • André Waardenburg