Hek in Bentveld is juist meer dan aanvaardbaar

De poort voor landgoed Groot Bentveld blijft de gemoederen bezighouden. In het artikel in de krant van 30 december wordt gedaan alsof het gaat om een Latijnse vertaling van Jedem das Seine, dat boven de poort van Buchenwald stond, maar het gaat juist, omgekeerd, om een Duitse vertaling van suum cuique tribuere – eenieder het zijne geven. Dit is een definitie van rechtvaardigheid uit het Romeinse recht, van het begin van onze jaartelling.

De nazi’s gebruikten de vertaling hiervan op een perverse manier. Alleen als men suum cuique in Bentveld in dezelfde vorm zou aanbrengen als in Buchenwald gebeurde, is het onaanvaardbaar. Als men een andere vorm kiest, wordt juist dat nazimisbruik van dit mooie begrip uitgewist.

Erik Jurgens

Amsterdam

    • Erik Jurgens