Dijken in Friesland verstevigd, Groningen evacueert 800 mensen

Het hoge water blijft voor overlast zorgen, vooral in de noordelijke provincies. Het waterschap in Friesland zou vandaag uit voorzorg verzwakte dijken en kades verstevigen over een lengte van zevenhonderd meter. Met kranen zullen noodkades achter de verweekte dijkvakken worden aangelegd.

Ongeveer achthonderd geëvacueerden uit de Groningse dorpen Woltersum, Wittewierum, Ten Boer en Ten Post hebben afgelopen nacht elders moeten doorbrengen. De veertig mensen die in het evacuatiegebied achterbleven kregen vrijdagavond van de brandweer het dringende verzoek het gebied alsnog te verlaten of de hoogste plek in hun huis op te zoeken.

De inwoners moesten weg vanwege een kritieke situatie bij de dijk aan het Eemskanaal. Als die het zou begeven, zouden enkele honderden hectares onder water kunnen komen te staan. Vrijdagmiddag konden de waterschappen wel water lozen in de Waddenzee, bij Lauwersoog en bij Delfzijl. Hierdoor daalde het waterpeil in het Eemskanaal aanvankelijk. Later steeg het weer. Het spuien was enige tijd onmogelijk doordat de noordwesterstorm het zeewater donderdag omhoogstuwde.

Het waterpeil in de Rijn bij Lobith stijgt vermoedelijk maandag naar het hoogste punt: veertien meter boven NAP. Dat is ruim een meter lager dan de hoogste stand van vorig jaar; in januari 2011 bereikte de Rijn een waterstand van 15,15 meter boven NAP.

Rijkswaterstaat sluit morgen de hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal om het gebied ten zuiden van het kanaal te beschermen tegen opkomend hoogwater vanaf de Lek. In de loop van maandag wordt daar een waterstand van 5,5 meter boven NAP verwacht, wat volgens Rijkswaterstaat te hoog is.

Het onstuimige weer leidde donderdagavond in Huizen tot een noodlottig ongeval, waarbij twee meisjes (11 en 12 jaar) overleden aan koolmonoxidevergiftiging. Ze bevonden zich in de badkamer. Door de harde wind was de luchtafvoer afgesloten. Dit had tot gevolg dat de koolmonoxide uit de geiser het huis in werd geperst en via een pijp uitkwam in de badkamer. Tot die conclusie is de politie gisteren gekomen na een reconstructie; met de geiser was niets mis, aldus de politie. Een derde meisje (10 jaar) ligt nog in het ziekenhuis.