Waterpeil Groningen snel omlaag - dijk Eemskanaal nog niet stabiel

Een controle van de dijk bij Woltersum. De foto is gisteren genomen. Foto AP

Het waterpeil in de provincie Groningen is flink gedaald. Vannacht werd er zoveel mogelijk water afgevoerd naar zee. Het peil zakte daardoor twintig tot dertig centimeter. Dat heeft een woordvoerder van waterschap Hunze en Aa’s vanochtend op Radio 1 gezegd.

Volgens het waterschap is de kritieke fase wat betreft de waterstanden voorbij. “De sluizen konden in totaal zo’n vijf miljoen kuub water wegsluizen. Het waterpeil mag nu geen probleem meer zijn.”

De dijken en kades blijven nog wel een zorg. Veel waterkeringen zijn dusdanig verzadigd dat er nog steeds gevaar op verzakking of een doorbraak is.

Dijk Eemskanaal nog niet stabiel

Zo is de dijk van het Eemskanaal tussen Garmerwolde en Woltersum is nog niet stabiel. Gisteren sijpelde er water door de dijk waardoor zo’n 800 omwonenden werden geëvacueerd.

Tussen de spuiperioden door stijgt het waterniveau steeds weer een beetje, meldt de NOS. De waterbeweging die hierdoor wordt veroorzaakt tast de stabiliteit van de dijk verder aan. Later vandaag wordt bekeken of de geëvacueerde bewoners weer naar huis kunnen. Vannacht hebben de inwoners van de Groningse dorpen Woltersum, Wittewierum, Ten Boer en Ten Post de nacht elders doorgebracht. Een enkeling deed dat in een sporthal of hotel, anderen gingen naar familie en vrienden.

Zwakke dijken verstevigd

Vannacht is ook een dijk bij het Groningse Vriescheloo met behulp van zandzakken verstevigd om te voorkomen dat de waterkering het begeeft. De dijk was over een lengte van vijftig meter zo verweekt dat er een gat dreigde te ontstaan. Daardoor kon een daarachter gelegen landbouwgebied onderlopen.

Ook op andere plekken in Groningen en Friesland zijn zwakke dijken verstevigd met onder meer kwelschermen en nooddijken.

De hele nacht hielden de waterschappen extra dijkinspecties. Het vaarverbod in Groningen blijft voorlopig nog van kracht. Het scheepvaartverkeer ligt in ieder geval nog tot maandag stil.

    • Lex Boon