China waarschuwt de VS over nieuwe strategie

China heeft gisteren behoedzaam gereageerd op de nieuwe strategie van het Amerikaanse ministerie van Defensie, waarbij de aandacht meer gericht zal zijn op Azië. Volgens het staatspersbureau Xinhua kan deze de stabiliteit en welvaart in de regio ten goede komen. Maar tegelijk waarschuwt het dat iedere vorm van Amerikaans militarisme de vrede in gevaar zal brengen.

Die dubbele reactie volgde op de presentatie van een nieuwe Amerikaanse militaire doctrine door president Obama donderdag. „We zullen onze aanwezigheid in het Verre Oosten versterken”, zei de president. „De bezuinigingen op de defensiebegroting zullen niet ten koste gaan van deze cruciale regio.”

In China bestaat de vrees dat de groeiende Chinese macht de VS ertoe zal brengen een politiek van ‘indamming’ te voeren. Volgens Washington is daarvan geen sprake.

De verschuiving van de Amerikaanse aandacht naar Azië, gaat ten koste van de aanwezigheid in Europa. Naar verwachting zullen de Amerikanen enige duizenden militairen uit Europa terugtrekken, van de ongeveer 80.000 die er nu gelegerd zijn. In Amerikaanse media is sprake van terugtrekking van 4.000 militairen.

Zonder in zulke details te treden stelt het donderdag gepresenteerde beleidsstuk van het Pentagon dat „in overeenstemming met het veranderende strategische landschap, onze aanwezigheid in Europa zich ook moet ontwikkelen”. In het stuk heet het dat de VS hun verplichtingen voor de veiligheid van de NAVO-bondgenoten zullen nakomen. Maar meer dan nu moeten de NAVO-landen materieel gaan delen of samen aanschaffen, en onderling afspreken wie zich specialiseert op welk terrein.

De NAVO reageerde positief. Secretaris-generaal Rasmussen prees de blijvende inzet van de VS voor de veiligheid van Europa.

Aan kernwapens wil Obama minder besteden. „Het is mogelijk dat onze doelstelling van afschrikking bereikt kan worden met een kleinere kernmacht”, aldus het stuk. „Dan kan het aantal kernwapens en hun rol in onze nationale veiligheidsstrategie beperkt worden.” (AP, Reuters)