Chemicus VS vervolgd na dood student

Een Amerikaanse chemicus en zijn werkgever, de University of California, worden strafrechtelijk vervolgd voor de dood van een student in een laboratorium. Mocht de chemicus worden veroordeeld, dan kan hij een celstraf van 4,5 jaar krijgen.

Dit meldt het tijdschrift Nature op zijn website. Volgens veiligheids- en gezondheidszorgexperts in het artikel is het waarschijnlijk de eerste keer dat een ongeluk in een universiteitslaboratorium leidt tot op het optreden van het Openbaar Ministerie. Het is onbekend of in Nederland het OM ooit iemand heeft vervolgd na een ongeluk in een universiteitslaboratorium.

In 2008 kwam de 23-jarige chemiestudente Sheharbano Sangji om het leven, toen ze een brandbare vloeistof in een spuit opzoog. De vloeistof ontbrandde en zette de kleren van Sangji in brand. De studente liep derdegraads brandwonden op en stierf 18 dagen later.

De University of California kreeg hiervoor al een boete van 70.000 dollar en loopt nu de kans een boete te krijgen van 1,5 miljoen dollar. Het dodelijke ongeluk leidde er ook toe dat Amerikaanse universiteiten hun veiligheidsvoorschriften aanscherpten. Desondanks verongelukte in 2011 opnieuw een student in een Amerikaanse laboratorium, dat van Yale University.

Justitie in Californië vindt dat bij de dood van Sangji de universiteit en het hoofd van het laboratorium, Patrick Harran, nalatig zijn geweest. Harran had er op moeten toezien dat Sangji beschermende kleding droeg – vooral omdat zij onervaren was.

Volgens Jan Popma, docent recht aan de Universiteit van Amsterdam, is een dergelijke rechtszaak in Nederland ook goed mogelijk. Het OM vervolgt geregeld bedrijven na ongelukken op de werkvloer; of daar laboratoria bij waren, was niet na te gaan. Op technische universiteiten in Nederland krijgen studenten onderricht over veiligheid in laboratoria. Op de TU Delft gebeurt dit door een officier van Justitie.

Karel Berkhout

    • Karel Berkhout