Wim Eijk benoemd tot kardinaal

Bisschop Eijk stond de pers te woord na de verklaring namens de bisschoppen..

Wim Eijk wordt benoemd tot kardinaal, zo maakte Paus Benedictus XVI vandaag bekend. Hij presenteerde een lijst met de mensen die de eretitel dit jaar zullen krijgen, zo meldt persbureau Novum.

De naam van de 58-jarige Eijk zong al enige tijd rond op lijstjes van nieuwe kardinalen, maar de paus is de enige die nieuwe kardinalen kan aanwijzen. Na de paus is kardinaal de hoogste rang binnen de katholieke kerk. De benoeming lag voor de hand, omdat kardinaal Ad Simonis in november 80 jaar werd en daardoor in zijn huidige rol als kardinaal niet meer mag deelnemen aan het conclaaf als de huidige paus overlijdt.

De in Duivendrecht geboren Eijk volgde een opleiding tot arts. In 1985 werd hij tot priester gewijd. Hij werd bekend als bisschop van Groningen, het huidige bisdom Groningen-Leeuwarden. In december 2009 werd hij door de paus benoemd tot aartsbisschop van Utrecht als opvolger van Simonis. Sinds juni 2011 is hij ook voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Eijk is een trouwe aanhanger van de ethische leer van de Rooms-Katholieke Kerk en is expliciet tegen abortus en euthanisie, iets dat volgens Eijk definitief bij de kerkelijke leer hoort.

Eijk is als aartsbisschop niet onomstreden in Utrecht. Vorig jaar sloot hij het Ariënskonvikt, de academische priesteropleiding in Nederland. Kopstukken van de Rooms-Katholieke Kerk verzochten hierop paus Benedictus XVI gevraagd om Eijk tot de orde te roepen.

Eijk betuigde spijt na rapport commissie Deetman

Vorige maand maakte aartsbisschop Eijk openlijk excuses voor het seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. Dit deed hij in een reactie op het rapport van de commissie Deetman. Op 16 december presenteerde deze commissie haar eindrapport naar misbruik in de katholieke kerk.

Hij benadrukte dat de Kerk iedere vorm van seksueel misbruik veroordeelt. “Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan.”

“Vanuit de verantwoordelijkheid die we hebben overgenomen van onze voorgangers, leven wij mee met de slachtoffers en bieden hen ons oprecht excuus aan. Wij willen ons inzetten om aan de slachtoffers recht te doen, hun eer te herstellen en hun wonden zo goed mogelijk te helpen genezen. De nieuwe Klachtencommissie en de compensatieregeling willen daaraan bijdragen. “

Ook erkende Eijk destijds dat hij meer empathie had moeten tonen toen het misbruik in de katholieke kerk naar buiten kwam. Eijk vertelde dat hij begrijpt dat slachtoffers de excuses van de kerk niet zonder meer aanvaarden. “Het zijn hartverscheurende feiten. Ik kan me voorstellen dat slachtoffers er nu niet aan toe zijn om de excuses zomaar te accepteren”, zo liet hij weten tijdens een uitzending van Kruispunt TV.

    • Annemarie Coevert