Schmallenbergvirus bij 41 veebedrijven

In totaal zijn 157 bedrijven verdacht.

Het Schmallenbergvirus, dat misvormingen veroorzaakt bij jonge dieren, is geconstateerd op veertig schapenbedrijven en één geitenbedrijf. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft van 157 bedrijven een melding ontvangen die kan wijzen op besmetting met het virus.

Het Schmallenbergvirus treft voornamelijk kalveren en lammeren en wordt vermoedelijk verspreid via muggen. Van de meldingen kwamen er 92 van schapenbedrijven, 62 van rundvee- en 3 van geitenbedrijven.

Op 43 onderzochte bedrijven is het virus niet aangetoond. Maar dit sluit een infectie niet uit, aangezien de infectie al eerder in de zwangerschap kan hebben plaatsgevonden. Een test op afweerstoffen tegen het virus, die hierover uitsluitsel moet geven, is in ontwikkeling. Op 73 bedrijven loopt het onderzoek naar het Schmallenbergvirus nog.

Het virus werd eind vorig jaar ontdekt na een ongewoon hoog aantal gevallen van diarree, koorts en melkgiftedaling op rundveebedrijven. Het woedt ook in België en Duitsland.

Het Schmallenbergvirus is een nieuw virus waarmee boeren in Nederland en Europa nog geen ervaring hebben. Het zou geen gevaar op opleveren voor de volksgezondheid.

Staatssecretaris Bleker (CDA) zet in op meer onderzoek naar diagnostiek, verspreiding, vaccinatieontwikkeling en viruskarakterisering, volgens een persbericht van het ministerie van Economische Zaken en Innovatie. (NRC)