Rapport laat Brits debat over euthanasie oplaaien

Nu staat er nog veertien jaar celstraf op hulp bij zelfdoding.

In het Verenigd Koninkrijk is het debat over euthanasie gisteren opnieuw opgelaaid, na de publicatie van een rapport dat belangrijke taboes doorbreekt. In het rapport adviseert de Commission on Assisted Dying, een adviesgroep, dat iemand die binnen twaalf maanden zal sterven en beslissingsbekwaam is, moet kunnen vragen om hulp bij zelfdoding.

Nu is hulp bij zelfdoding verboden en staat er veertien jaar celstraf op. Maar helpers worden niet aangeklaagd als ze uit barmhartigheid handelden, zo bepaalde de openbaar aanklager twee jaar geleden. Het gevolg is dat meer dan honderd Britten de afgelopen jaren naar Zwitserland gingen, waar hulp bij zelfdoding wel is toegestaan zolang de helper niet handelt uit eigenbelang.

De huidige situatie is onduidelijk, zorgt voor onnodig verdriet bij betrokkenen en hun familie, en legt een last bij de politie en openbaar aanklagers, vindt de Commissie. Hulp bij zelfdoding is „een amateuristische activiteit”, waardoor misbruik kan plaatsvinden.

Het zijn voor de Britten verregaande voorstellen. Discussies over levensbeëindiging zijn nog altijd taboe. Vooral het Hogerhuis biedt verzet, waar Conservatieve leden en bisschoppen verandering tegenhouden. In 2006 werd een wetswijziging nog tegengehouden. De regering-Cameron zegt dat er geen plannen zijn voor wetswijziging. (NRC)