Poëzierel na passeren van Plath en Ginsberg

De Amerikaanse voormalige poet laureate Rita Dove ontketende in de VS een relletje door in een bloemlezing grote dichters te negeren.

Sylvia Plath en Allen Ginsberg? Laat maar zitten. Ezra Pound en Robert Frost? Vooruit, een paar regels. Met haar bloemlezing van de 175 beste Amerikaanse dichters van de 20ste eeuw heeft de Amerikaanse voormalige poet laureate Rita Dove in de verenigde Staten een raciaal-poëtische polemiek ontketend.

Ze passeerde de grootheden Plath en Ginsberg en gaf ruim baan aan Harryette Mullen (‘Black Nikes’), Elizabeth Alexander (‘Affirmative Action Blues’), Melvin B. Tolson en nog een stoet veel minder bekende dichters. Zwarte dichters, vooral, net als Dove zelf. Haar ‘multicultural inclusiveness’ kwam haar op spijkerharde kritiek te staan. Veel van de gekozen dichters hadden geen enkele blijvende waarde, schreef Helen Vendler in een groot stuk in de New York Review of Books.

Vendler (78, niet zwart) geldt als de grande dame van de Amerikaanse poëziekritiek. Ze liet niets heel van Doves ‘vreemde oordelen, cartoonachtige opmerkingen, stereotypen en clichés’. In haar reactie verweet Dove op haar beurt Vendler ‘onwaarachtigheid en amper verhuld racisme’.

Plath en enkele andere grootheden ontbraken volgens haar omdat de overnamerechten te hoog waren voor het budget van Penguin. (NRC)