Nieuw gemaal Lauwersoog is nodig tegen hoog water

Het extreme weer heeft voor grote overlast gezorgd in Noord-Nederland. Door de aanhoudende harde wind wordt het water in de Waddenzee opgestuwd. Hierdoor is het niet mogelijk om bij de R.J. Cleveringsluizen water uit het Lauwersmeer te lozen onder vrij verval. Het Lauwersmeer is de belangrijkste afvoerroute voor hoog water van de provincies Groningen en Friesland.

Op het NOS Journaal van afgelopen woensdag was te zien hoe het oude stoomgemaal bij Lemmer z’n best doet om het water weg te krijgen. Voor de toekomst is dit onvoldoende. Met een gemaal bij Lauwersoog kan meer zekerheid worden geboden over waterveiligheid en kan worden afgezien van het evacueren van gebieden als in Tolbert.

Een gemaal bij Lauwersoog moet worden overwogen als investering voor de toekomst. Adviesbureau Ecorys en ingenieursbureau Grontmij doen samen onderzoek naar een gemaal bij Lauwersoog. Belangrijk daarbij is dat dit gemaal naast de veiligheid van Noord-Nederland ook de natuur van het Lauwersmeer en de Waddenzee kan verbeteren. Met een gemaal kan het waterpeil worden gevarieerd en verruiging van het Lauwersmeer (Natura 2000) worden tegengegaan. Ook lijkt het erop dat beter doseren van zoet water sterfte van vissen en kokkels in de Waddenzee kan voorkomen. De Waterschappen Noorderzijlvest en Fryslân hebben deze koers al ingeslagen.

Bart Witmond

Partner Ecorys

Jelle Zoetendal

Hoofd watermanagement, Grontmij

    • Hoofd Watermanagement
    • Partner Ecorys
    • Jelle Zoetendal
    • Bart Witmond