Kadaster moet bedrijf tien miljoen betalen

Bij een aanbesteding negeerde het Kadaster bewust adviesbureau HLA. Het Kadaster moet nu een uitzonderlijk hoge schadevergoeding betalen.

Het Kadaster moet een bedrijf 10 miljoen euro schadevergoeding betalen wegens onrechtmatig handelen bij een aanbesteding. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald. Het toegekende bedrag is uitzonderlijk hoog.

Het Kadaster moet de vergoeding betalen aan het Logistiek Adviesbureau in Epe. Volgens advocaat Bas Martens van HLA krijgt een benadeelde partij bij een verkeerd aanbestedingstraject meestal een vergoeding toegekend die is gerelateerd aan het bedrag dat gemoeid was met de aanbesteding. Maar de rechtbank heeft het schadebedrag van HLA berekend aan de hand van omzet en winst die het bedrijf had kunnen behalen.

Het Kadaster negeerde HLA uit Epe bewust bij de aanbesteding voor software waarmee te zien is waar ondergrondse kabels en leidingen liggen. Volgens de rechtbank had HLA, dat een kant-en-klaarproduct had, de aanbesteding zeker gewonnen als het had kunnen meedoen. De opdracht ging via een onderhandse aanbesteding naar Arcadis, dat de software nog moest ontwikkelen. HLA kon software aanbieden voor 50.000 euro, Arcadis kreeg de opdracht voor 76.000 euro.

Volgens betrokkenen hebben conflicten die begonnen in 2000 ertoe geleid dat het Kadaster geen zaken met HLA wilde doen. HLA waarschuwde in dat jaar verschillende instanties dat zich bij graafwerkzaamheden vaak levensgevaarlijke situaties voordeden doordat informatie over kabels en leidingen niet klopte. Verantwoordelijk voor die informatie waren de vier regionale Kabels- en Leidingen Informatiecentra. Toen die opgingen in het Kadaster, dat valt onder het ministerie van Infrastructuur, werd die in 2008 verantwoordelijk voor die informatie. (NRC)