Groningen loost weer water op Waddenzee

Vanmiddag werd er al gespuid bij de sluizen van Nieuwe Statenzijl en Delfzijl. Screenshot RTV Noord.

De waterschappen in Groningen zijn weer begonnen met het spuien van water op de Waddenzee. Dit is op kleine schaal mogelijk volgens waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s, zo meldt persbureau Novum.

Spuien kan op het moment dat het water op zee lager is dan het binnenwater. Het spuien was enige tijd onmogelijk omdat door de noordwesterstorm het zeewater omhoogstuwde. Doordat er op verschillende plaatsen maatregelen zijn genomen kan het water nu weer gecontroleerd worden afgevoerd.

In zowel Delfzijl als in Nieuwe Statenzijl wordt vanmiddag gespuid. Bij de Oude Zeesluis, Kleine Sluis en Grote Zeesluis in Delfzijl zijn de schuiven geopend. Dat geldt ook voor de sluis in Nieuwe Statenzijl. Het spuien is mogelijk tot ongeveer 18.00 uur. De waterschappen gaan nog de hele dag door met dijkinspecties en het plaatsen van zandzakken. Ze krijgen daarbij hulp van onder meer buurtbewoners en buurtwaterschap Velt en Vecht.


Weerstation Meteo Delfzijl maakte beelden van het lozen van het water

Woltersum ontruimd
Het Groningse dorp Woltersum is vanochtend grotendeels ontruimd nadat een kritieke situatie ontstond bij de dijk aan het Eemskanaal. Ook inwoners van de dorpen Witte Wierum, Ten Boer en Ten Post hebben hun huizen verlaten. Het gaat in totaal om zo’n achthonderd mensen. Volgens de NOS kunnen de evacués vannacht nog niet thuis slapen.

De dijk bij Woltersum waar vanochtend water doorheen sijpelde is inmiddels gestabiliseerd, meldt RTV Noord. De dijk bij Winschoten bevat nog wel zwakke plekken waar water doorheen sijpelt. RTV Noord meldt dat er kwelschermen zijn geplaatst om dit tegen te gaan. De dijk wordt verzwaard met zandzakken.

Met behulp van F16’s zijn beelden gemaakt van het gebied, die de zwakke plekken in kaart moeten brengen, meldt de NOS. Die beelden worden nu bestudeerd door het waterschap Hunze en Aa’s.

Opvang vee
Vijf leegstaande boerderijen in Friesland gaan tijdelijk onderdak bieden aan vee uit het geëvacueerde gebied in Groningen. Naar verwachting komt het eerste veetransport van zo’n 450 dieren vanmiddag aan.

In het geëvacueerde gebied stonden naar schatting meer dan tweeduizend melkkoeien en enkele honderden schapen. LTO Noord riep veehouders in Groningen en omliggende provincies vanochtend al op zich bij de organisatie te melden als ze stalruimte overhebben waar vee tijdelijk kan worden ondergebracht.