Dijk staat op doorbreken, 300 mensen geëvacueerd

Het hoge water blijft in Noord-Nederland voor problemen zorgen. Ook in de Maas in Limburg stijgt het peil.

Vanmorgen rond half zes is een begin gemaakt met de gedwongen noodevacuatie van zo’n 300 bewoners in de gemeente Ten Boer . Hiertoe werd besloten omdat kwelwater door de dijk langs het Eemskanaal, de vaarverbinding tussen Groningen en Delfzijl, sijpelde.

Een F-16 van de luchtmacht heeft vanmorgen met infraroodbeelden de conditie van de dijk langs het kanaal in kaart gebracht. De scan werd uitgevoerd op verzoek van de Groningse burgemeester Rehwinkel.

In overleg met landbouworganisatie LTO Noord en het ministerie van Landbouw worden opvangplaatsen gezocht waar vee van de agrariërs in het gebied kan worden gestald.

De waterschappen in Noord-Limburg nemen maatregelen tegen het wassende water in de Maas. Op verschillende plaatsen worden dijken verhoogd en pompen neergezet. Maandag wordt de hoogste waterstand verwacht. Vooralsnog levert de huidige afvoer geen gevaar op.

In onder meer Venlo, Arcen en Blerick worden aluminium schotbalken op elkaar geplaatst, aldus het waterschap Peel en Maasvallei. Waterschap Roer en Overmaas plaatst vrijdag waterpompen in Itteren, Geulle aan de Maas en Elsloo.

In het Groninger Museum zijn vannacht ruim 150 kunstwerken in veiligheid gebracht. Het museum ligt in het Verbindingskanaal en het water dreigde tot vlak bij de ramen te komen. Het gaat om 70 jurken van Azzedine Alaïa en zo’n 70 schilderijen van Ploeg-kunstenaar Jan AltinkHet museum is gesloten en gaat dinsdag weer open. In 1998 liep het museum veel waterschade op door regenval en een stijgend waterpeil.

Het waterpeil in het Friese kanalenstelsel is al enigszins stabiel en zal zich de komende uren verder verbeteren, denkt het waterschap.

De hele nacht zandzakken sjouwen: pagina 9