Amsterdam al duizenden jaren eerder bewoond

Al 4.600 jaar geleden, aan het eind van de Nieuwe Steentijd (ongeveer 2000 voor Christus), was het gebied waar later Amsterdam ontstond bewoond. Dat is millennia eerder dan voorheen werd gedacht. Dat zegt stadsarcheoloog Jerzy Gawronski in maandblad Ons Amsterdam na onderzoek onder het Damrak en het Rokin, dat mogelijk werd door de aanleg van de Noord-Zuidlijn. In de bestaande overzichtswerken over de geschiedenis van Amsterdam beginnen de verhalen op zijn vroegst rond het jaar 1000. De oudste objecten die zijn gevonden zijn een stenen strijdhamer en een hamer gemaakt uit een gewei uit de laatste fase van de Nieuwe Steentijd. Uit deze vondsten leidt de stadsarcheoloog af dat ter plekke of vlakbij prehistorische bewoning moet zijn geweest. (Novum)