Schmallenbergvirus geconstateerd bij 41 veebedrijven - 157 verdacht

Schapenbedrijven zijn tot nu toe in Nederland het zwaarst getroffen door het Schmallenbergvirus

Het schmallenbergvirus, dat misvormingen veroorzaakt bij jongen dieren, is geconstateerd op veertig schapenbedrijven en één geitenbedrijf. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft in totaal van 157 bedrijven een melding ontvangen die kan wijzen op besmetting met het virus.

Het Schmallenbergvirus treft voornamelijk kalveren en lammeren en wordt vermoedelijk verspreid via muggen. Het zijn vooral schapenbedrijven die melding hebben gemaakt van verdachte symptomen (92), gevolgd door rundveebedrijven (62) en drie geitenbedrijven.

Op 43 onderzochte bedrijven is het virus niet aangetoond. Maar dit sluit een infectie niet uit, aangezien de infectie al eerder in de dracht kan hebben plaatsgevonden. Een test op afweerstoffen tegen het virus, die hierover uitsluitsel moet geven, is in ontwikkeling. Op 73 bedrijven loopt het onderzoek naar het Schmallenbergvirus nog.

Eerste symptomen virus: diarree en koorts bij dieren

Ook in België en Duitsland woedt het virus. In Frankrijk, Luxemburg en Groot-Brittannië zijn nog geen gevallen geconstateerd, maar de landen volgen de ontwikkelingen hier op de voet.

Het virus werd eind vorig jaar ontdekt na een ongewoon hoog aantal gevallen van diarree, koorts en melkgiftedaling op rundveebedrijven. Testen op vijftig afgenomen bloedmonsters op deze bedrijven toonden in achttien gevallen het Schmallenbergvirus aan.

Het Schmallenbergvirus is een nieuw virus waarmee boeren in Nederland en Europa nog geen ervaring hebben. Het virus zou geen gevaar op opleveren voor de volksgezondheid.

Staatssecretaris Bleker zet in op meer onderzoek op het gebied van diagnostiek, insleep en verspreiding, vaccinatie-ontwikkeling en viruskarakterisering, aldus een persbericht van het ministerie van Economische Zaken en Innovatie.

    • Niels Posthumus