opinext@nrc.nl

Verheerlijking van pedofilie, liever niet

De zinsnedes uit die ‘literatuur’ van Davis Pefko, alias Louis Nanet, spreken eigenlijk al voor zichzelf: ‘een pedofiel met een groot hart’, ‘liefde voor een goed stuk vlees’ en ‘een perfecte avond voor een zedenmisdrijf’ (Vandaag, 4 januari). Met tegenzin herhaal ik die woorden om mijn punt te maken.

De vraag is wat meneer David Pefko met die ‘literatuur’ beoogt. Gaat het zuiver om scoren door te provoceren? Ik vraag me af of de schrijver beseft wat de impact is van zijn woorden voor slachtoffers van pedofilie. En hoe hij denkt dat zijn ‘kritische’ tekst overkomt bij de argeloze lezer? De psychologie leert ons dat alles wat je benadrukt zich versterkt. Zo bereikt Pefko het tegendeel van wat hij mogelijk zou willen bereiken.

In dezelfde krant staat een artikel van Marjolein Februari met de kop: ‘Maak fouten!’ Nrc.next heeft naar mijn mening met het plaatsen van bovengenoemd artikel een ethische fout gemaakt: een onterecht podium voor verkeerde beeldvorming en verheerlijking van pedofilie onder het mom van literatuur. Voortaan vermijden alstublieft!

Mw. drs. J. van Schijndel

Houten

Niet onze stijl

Balen als je ’s morgens (3 januari 2012) uit bed komt, de nrc.next op de mat ziet liggen met de woorden ‘zuipen blowen neuken’ op de voorpagina. Gewoon niet leuk en van een laag niveau. Een ‘gezellig entree’ voor bezoek als de krant per ongeluk op tafel ligt.

Niet onze stijl, dus weg ermee.

Gerda Bosch

Assen

Brand op boerderij

Voor veel dieren in de vee-industrie is 2011 triest geëindigd. Bij een grote brand in Hertme (Overijssel) verbrandden zevenhonderd kalveren. Het aantal brandslachtoffers in 2011 komt hiermee op 319.489.

Dieren leven met grote aantallen op een kluitje. Bij brand zijn de gevolgen groot. Vaak komen dieren om door verstikking, ze verbranden levend of lopen brandwonden op.

Sinds 1 november gelden strengere bouwregels. Voor 2012 wens ik dat staatssecretaris Bleker de regelgeving van brandveiligheid aanscherpt. Brand op een boerderij is een ramp voor mens en dier. Dit moet te allen tijde worden voorkomen.

C.J. van Schaik

Enkhuizen

Renteaftrek

Voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek circuleren diverse varianten. Waarom geen variant met een vermogenstoets? De overheid gebruikt deze toets voor het recht op bijstand of huurtoeslag. Als iemand genoeg geld heeft, hoeft de overheid niet te helpen. Voor de hypotheekrenteaftrek zou hetzelfde kunnen gelden. Neem het vermogen in box 3 en trek daar de hypotheek van af.

Als het resultaat positief is, dan geen aftrek. Als het resultaat negatief is, dan geldt dat als aftrek (uiteraard niet hoger dan het hypotheekbedrag). Over de wijze van invoering valt te twisten, maar tegen het principe kan moeilijk bezwaar bestaan. Bovendien wordt de oorspronkelijke doelstelling, ‘bevorderen van het eigenwoningbezit’, weer opgepoetst.

Klaas van der Heide

Breda

Egoïstische socialist

De salonsocialist. Doorgaans te vinden in de betere wijken van de grote steden, hoogopgeleid en te herkennen aan het verkondigen van politiek correcte praatjes. Pleit voor meer gelijkheid, maar laat zich ondertussen een hoog salaris uitbetalen. Heart on the left, wallet on the right. Het is geen compliment een salonsocialist genoemd te worden.

Maar waarom die negatieve klank aan het woord? Salonsocialisten zijn mensen die niet vanaf een van de onderste sporten van de maatschappelijke ladder ervoor pleiten de positie van hun gelijken te versterken, maar die uit een situatie die niet direct verbetering behoeft toch begaan zijn met de mensen die het minder getroffen hebben.

Inderdaad, dit klinkt eerder als familie van moeder Teresa dan als een stel hypocriete zakkenvullers. Wat zouden deze mensen, die niet uit bittere noodzaak maar uit een links hart het socialisme voorstaan, volgens de critici überhaupt moeten doen – hun geld weggeven, salarisverlaging eisen en in een rijtjeshuis gaan wonen?

Niet veel mensen zullen meer geld overmaken naar de arme kindertjes in Afrika dan dat zij spenderen aan vakanties. Een socialist pleit in de eerste plaats voor een socialistischere overheid, niet voor een socialistische bevolking. Een socialist zijn betekent niet per se dat je je hele leven wilt wijden aan het verbeteren van dat van je medemens: socialisten kunnen ook best egoïstisch zijn, net als iedereen. Lang leve de salonsocialist

Linda J. de Wit

Studente politicologie en wijsbegeerte in Leiden

Brieven en opiniestukken kunt sturen naar opinext@nrc.nl