In beeld

Mens en dier veilig op het droge bij hoogwater

Mensen en dieren in de polder bij het Groningse Tolbert zijn vanochtend geëvacueerd vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Graafmachines zijn in de weer om dijken op te hogen op en zandzakken zijn niet aan te slepen in het risicogebied. Velen helpen een handje mee om het hoge water in bedwang te houden. De gemeente Leek in Groningen heeft vandaag een noodverordening afgekondigd voor de geëvacueerde Tolberterpettenpolder. Ook elders in het land steeg het water tot extreem grote hoogten: Hoek van Holland bereikte het waterpeil een hoogte van 2,30 meter en Rotterdam bereikt waarschijnlijk een piek van 2,48 meter.
Mensen verslepen zandzakken in Dordrecht om dijken te verstevigen.
Foto Rien Zilvold
Bij Scharsterbrug bij het Tjeukemeer lopen weilanden onder. Medewerkers van Wetterskip Fryslan proberen de dijkjes te verhogen.
Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf
Boer Dijmmer Dijkstra bij zijn dieren in Tolbert. Tolber Polder dreigt onder water te lopen , mens en dier wordt geevacueerd Tolberter Petten Mensen en dieren ge‘vacueerd om hoog water in Tolbert Djimmer Dijkstra blijft bij zijn dieren
Foto Hoge Noorden / Jacob van Essen
Een dappere fietser trotseert de storm in de Zuiderpolder op de grens van Friesland en Groningen.
Foto Hoge Noorden / Jacob van Essen
Bij de Stuw in de Regge worden noodmaatregelen getroffen. Langs de stuw is al een groot deel van de dijk weggespoeld, nieuwe zandzakken moeten de schade beperken.
Foto Herman Engbers
Het water van het Prinses Margrietkanaal bij Burgum treedt buiten haar kaders. Bij het nabijgelegen bungalowpark 'Klein Zwitserland' staat het water een paar meter van de woningen.
Foto Lauren Aaij
De bungalows van 'Klein Zwitserland' ondervinden nog net geen hinder van het water.
Foto Lauren Aaij
De Zuiderpolder bij Grootegast, op de grens tussen Groningen en Friesland staat onder water. Zuiderpolder bij Grootegast staat onder water op de grens van Groningen en Friesland (Groningen) het gebied valt wel onder Wetterskip Fryslan.
Foto Hoge Noorden / Jacob van Essen
Bewoners bekijken het hoge water bij Tolbert.
Foto Karel Zwaneveld
Twee ezels in Tolbert worden uit voorzorg met enige tegenzin in veiligheid gebracht.
Foto Hoge Noorden / Jacob van Essen