Kritiek van Raad van State op herstelwet

De Raad van State heeft kritiek op het plan van het kabinet om de Crisis- en herstelwet uit de kredietcrisis permanent te maken. Volgens het hoogste adviesorgaan van de regering zijn de effecten van een permanente wet nog onduidelijk en ontbreekt een goede analyse van het wetsvoorstel.

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu, VVD) kondigde het voornemen om de wet een blijvend karakter te geven eind vorig jaar aan. De Crisis en herstelwet, die was bedoeld om tijdens de economische crisis van 2009 en 2010 voor extra banen te zorgen, ging op 31 maart 2010 in en zou oorspronkelijk tot 1 januari 2014 gelden.

De wet maakt het mogelijk om regels bijvoorbeeld op het gebied van milieu, opzij te zetten ten gunste van bijvoorbeeld versnelde aanleg van bouwprojecten. Door bouwbedrijven meer werk te geven in aanleg van gebouwen en wegen, wordt meer werkgelegenheid gecreëerd en neemt de vraag naar ondersteunende diensten en grondstoffen toe.

Volgens de Raad van State hebben de meeste belemmeringen in de voortgang van ruimtelijke projecten niet zozeer met wettelijke beperkingen te maken, maar des te meer met uitvoering. Ook heeft het kabinet nagelaten te evalueren wat de effecten zijn van de tijdelijke Crisis en herstelwet.

Daarnaast ziet de Raad van State juridische bezwaren. Het adviesorgaan waarschuwt voor een tweedeling tussen het ruimtelijk bestuursrecht en het overig bestuursrecht. Ook wordt het bestuursrecht en het omgevingsrecht mogelijk gecompliceerder dan het was.