Kadaster moet bedrijf tien miljoen betalen

Het Kadaster moet een bedrijf 10 miljoen euro schadevergoeding betalen wegens onrechtmatig handelen bij een aanbesteding. Dat heeft de rechtbank in Zutphen bepaald. Het toegekende bedrag is volgens betrokkenen uitzonderlijk hoog.

Het Kadaster moet de vergoeding betalen aan het Logistiek Adviesbureau in Epe. Volgens advocaat Bas Martens van HLA krijgt een benadeelde partij bij een verkeerd aanbestedingstraject meestal een vergoeding die is gerelateerd aan het bedrag dat gemoeid was met de aanbesteding. Maar de rechtbank heeft het schadebedrag van HLA berekend aan de hand van omzet en winst die het bedrijf had kunnen behalen.

Het Kadaster negeerde HLA bewust bij de aanbesteding voor software waarmee te zien is waar ondergrondse kabels en leidingen liggen. Volgens de rechtbank had HLA, dat een kant-en-klaarproduct had, de aanbesteding zeker gewonnen als het had kunnen meedoen. De opdracht ging via een onderhandse aanbesteding naar ingenieursbureau Arcadis, dat de software nog moest ontwikkelen. HLA kon software aanbieden voor 50.000 euro, Arcadis kreeg de opdracht voor 76.000 euro.

Volgens betrokkenen hebben conflicten die begonnen in 2000 ertoe geleid dat het Kadaster geen zaken met HLA wilde doen. HLA waarschuwde in dat jaar verschillende instanties dat zich bij graafwerkzaamheden vaak levensgevaarlijke situaties voordeden doordat informatie over kabels en leidingen niet klopte. Verantwoordelijk voor die informatie waren de vier regionale Kabels- en Leidingen Informatiecentra (Klic’s). Toen die opgingen in het Kadaster, werd het Kadaster in oktober 2008 verantwoordelijk voor de informatie.

Een woordvoerder van het Kadaster laat weten het „onbegrijpelijk te vinden dat „op basis van veronderstelde omzetderving een dergelijk schadebedrag is toegekend”. Volgens de woordvoerder werden bij de onderhandse aanbesteding naast HLA wel meer partijen niet uitgenodigd. „Uit de offertes is een evaluatie gemaakt op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding.” Dat HLA de software voor 50.000 euro kon aanbieden, was volgens de woordvoerder niet bij het Kadaster bekend.

Het Kadaster valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu en is sinds 1994 een zogeheten Zelfstandig Bestuurs Orgaan. Het bedrijf maakte over 2010 een winst van 26,7 miljoen euro.

Dure ruzie over kabels en leidingen: pagina 25